DYNAMIK HOLDING, a.s.

Rating a informácie o DYNAMIK HOLDING, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DYNAMIK HOLDING, a.s. 83117 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 5. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9995% spoločností je horších ako DYNAMIK HOLDING, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s." href="http://dynamik-holding.sk-rating.com/">
   <img src="http://dynamik-holding.sk-rating.com/dynamik-holding.png" width="150" height="25" alt="Rating DYNAMIK HOLDING, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DYNAMIK HOLDING, a.s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia